Tag Archives: pleasergen

People Pleaser – at ofre sig selv for at blive accepteret.

Narcissisme: typiske manipulationer, du kan blive udsat for.

Gaslighting, narcissisme og manipulation forældre-barn-forhold

Du har svært ved at sætte grænser og sige fra

Når en (oftest) kvinde finder en kontrollerende, gaslighting eller voldelig partner, bør hun forlade ham straks.

Vold mod kvinder

Stop dem, som overskrider dine grænser!